Stress – De nieuwe ziekte

Yoga maakt weerbaar tegen stress en stressveroorzakers.

Dat is een heel praktisch toepasbare laag van yoga beoefening, je hebt er gelijk baat bij, voelt het direkt en met iedere les verdiep je die ervaring en een begrip in jezelf dat het aangenaam mag zijn, zoals toen je kind was en het vanzelfsprekend was dat je op de bank lag te zingen, huppelend over straat en je verwonderde over kleine bloemetjes.
Dat ligt niet ver van je af, maar die stress laag, die moet je wel even open kraken.

Er zijn veel factoren die stress veroorzaken en helpen groeien.
Merk op hoeveel van onderstaande eigenschappen worden verzacht, aangestipt en/of getransformeerd in een yogales!
Als je dat nog niet hebt ervaren, is het misschien tijd kennis te maken met yoga.

Hier een aantal eigenschappen die je kwetsbaarder maken voor stress:

 • Perfectionisme
 • Ambitie
 • Prestatiegerichtheid
 • Competitie
 • Gehaastheid
 • Niet ‘niets’ kunnen doen
 • Vaak twee dingen tegelijk doen
 • Veel van jezelf eisen en ‘moeten’
 • Groot verantwoordelijkheidsgevoel
 • Grote betrokkenheid bij gezin of werk
 • Streven naar waardering van anderen
 • Moeilijk nee kunnen zeggen, grenzen kunnen aangeven of voor jezelf kunnen opkomen
 • Moeilijk steun kunnen vragen
 • Gevoelens slecht kunnen uiten
 • Gevoel hebben weinig invloed te kunnen uitoefenen op je omgeving en je eigen leven
 • Pessimisme en een weinig positieve kijk op je eigen prestaties

Veel voorkomend, je bent niet de enige en er is niets fundamenteels mis met jou wanneer je er meerdere herkent.
Deze eigenschappen kunnen een katalysator zijn in je spirituele ontwikkeling. Sommige zijn diep gewortelde patronen
en vragen een grote toewijding, maar geven ook geweldige verlichting als de dammen die ze in stand houden doorbreken.
Niet door het uit alle macht te bestrijden en te proberen veranderen, dat werkt echt niet.
Yoga gaat over bewustwording, het bewust doen en het bewust laten en dan zelf kiezen.
Vanuit een onvoorwaardelijke zelfacceptatie jezelf onderzoeken en loslaten wat je vrijheid in de weg staat.
Samen met anderen.