Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel, want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht. (Matt. 11:28-30)

Na 20 jaar zoeken, eindelijk gevonden

Nu ik gevonden heb wat ik zo lang gezocht heb, is er geen reden meer door te gaan met zoeken of met waarmee ik zocht. Ik houd me niet langer bzig met yoga. Het was een dwaalweg en heeft me niet kunnen geven wat ik nu gevonden heb in Jezus Christus.

Binnenkort hier een uitgebreider getuigenis.

Dankbaar en in aanbidding. Gehoorzaam aan Zijn wil. Dat is wat ons diep vervult en gelukkig maakt. Dank U Heer. Voor Uw eindeloze goedheid. Wij houden van U. Leid ons op Uw weg. In alles wat we doen.

.

Kijk in het Rooster

.

.

.

.

.

Toen God mij bereid vond Hem te volgen, viel er spontaan een enorme last van mijn schouders af

Eindelijk begin ik dat kruis te begrijpen…

Aan al mijn zoeken kwam abrupt een eind, ik heb gevonden!

Mattheüs

Allen die zoeken zijn onbevredigd. Jezus nodigt je uit tot Hèm te komen. Hij alleen kan je diepste verlangen stillen.

Markus

Jezus heeft geleefd en is gestorven. Hij is gekomen om te dienen en heeft Zijn leven gegeven. Ook voor jou!

Lukas

Jezus weet wat het is lief te hebben, te lijden en er niet bij te horen. Hij alleen kan je werkelijk helpen en verlossen.

Johannes

Je zoekt rust en vrede. Er is één waarheid die je vrijmaakt. Het verlangen in je hart en het geweten van je ziel wijzen naar de enige weg. Jezus.