Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. (Rom. 8:38-39)

Als jij, net als ik was, zoekende bent.. zoek dan met een oprecht hart..

Stop niet met zoeken tot je gevonden hebt. In ons hart zit een gat dat de vorm heeft van Jezus en het rusteloze zoeken zal pas stoppen wanneer je Hem aanneemt. Maar neem het niet van mij aan. Ik moedig je aan. Geef Jezus ook een kans. Er is zo veel te koop op de spirituele markt. Ik weet er alles van en heb van alles intensief uitgeprobeerd.

Ik raakte er niet beter op, al dacht ik dat wel, maar die gedachte had ik nodig omdat het anders heel miserabel met me gesteld zou zijn en dat wild eik niet toegeven. Ik was verward en zocht en zocht en raakte steeds verwarder en mer verstrikt in mijn eigen oplossingen. Maar je kunt niet je eigen probleem en je eigen oplossing zijn.

We hebben een verlosser nodig en er is er niet een zoals Jezus. Niemand belooft wat Hij belooft. Onderzoek het en geef ook Hem een kans. Ik kan je een ding vertellen en dat is belangrijk, Jezus is niet een van de spirituele leraren, een verlichte geest die yoga onderwees en over 1 kam geschoren kan worden met Budha en andere verlichte meesters.

Jezus is gestorven aan het kruis en opgestaan uit de dood. En als Hij alleen maar verlicht was en jou wilde laten zien hoe je moest leven, wat al heel wat zou zijn geweest, had Hij zichzelf dat pijnlijke kruis kunnen besparen! Hij is gestorven en dat heeft met jou en mij te maken! Stel je eens voor,, dat Hij voor jou is gestorven, om jou vrij te maken van ketens die je misschien niet eens meer opmerkt!

Ik heb eindelijk begrepen en ontdekt wat het kruis betekent. Jezus is gestorven om de zonden van de mensen weg te nemen en de straf die God daarop heeft gezet weg te nemen, Hij heeft ons vrijgekocht. Hij is vrijwillig gestorven om ons te redden en redden doet Hij nog steeds. Ik ben het bewijs, zoek zelf! Hij zal open doen en Hj zal je verhoren.

Inschrijven kan hier

.

.

 

..

.

.

Ik vind het fijn dat ik kritische vragen mag blijven stellen, als dit echt de waarheid is, kan die dat wel aan!

Wanneer je je realiseert dat je jezelf niet kunt helpen of verlossen van je ellende, val je in een zwart gat als je Jezus nog niet kent, dat gebeurde mij ook vele keren, voordat ik Hem tegen het lijf liep. 

Ik houd van Jezus en ben verliefd op Zijn naam geworden.

De Vader

“Op een dag zal Ik alle tranen van jouw ogen afwissen. En Ik zal alle pijn wegnemen die jij op deze aarde hebt geleden. Ik ben jouw Vader, en Ik houd net zoveel van jou als van Mijn Zoon, Jezus.”

De Zoon

God heeft ook jou prachtig gemaakt.

De Heilige Geest

“Ik ben jouw grootste aanmoediger. Ik ben ook de Vader die jou troost in al jouw problemen. Als jij een gebroken hart hebt, ben ik dicht bij jou. Zoals een herder zijn schaap in zijn armen draagt, draag Ik jou dicht bij Mijn hart.”