Kindfulness – Liefdevolle Aandacht

Het geheim van bewustwording is liefde.

Mindfulness is het kijken zonder verder iets te willen toevoegen of wegnemen. In contact komen met je werkelijkheid. Bewust aanwezig leren zijn bij wat er is, in en om je heen. Zonder verder streven. Ook niet het streven om rust te bereiken, vredig te worden of een beter mens te zijn! Mindfulness trainen is oefenen in aandachtig zijn. De geheime kracht daarin is mildheid.

Aandacht geven alleen is niet genoeg. Je kunt iets zien en ernaar blijven kijken, pas wanneer er met liefde gekeken wordt, is het mogelijk dieper te kijken. Voorbij een ik, voorbij oordelen. Kindfulness, het is de spil in yoga en meditatie.

Wanneer je zit voor je meditatie, verbeten en wachtend totdat hetgeen je ziet eindelijk verandert in iets dat je goedkeuring heeft, zul je geen vrede vinden. Je zult je bewust zijn van wat er in je omgaat en dat is geweldig. Maar er zal geen tevredenheid zijn en je zult op een muur stuiten. Kijken met mildheid vanuit een besef dat alles mag zijn, geeft veel meer ruimte en inkijk.

Het oefenen is waardevol op ieder vlak van je leven; persoonlijk, relationeel, emotioneel. In iedere soort les bij Yoga hier en nu is het een belangrijk ingrediënt. Wanneer je geoefend raakt in deze manier van kijken, zul je merken dat je leven erdoor verandert.

  • Individuele Yoga gaat hier op in. Samen kijken en stap voor stap stilstaan bij wat er is. Aan de hand worden genomen om te kijken naar dat wat je moeilijk valt. Het vergt even wat moed, maar de vruchten zijn zoet.
  • Ieder jaar is er een intensieve cursus Kindfulness, waarin je kennis maakt met of verdieping brengt in aandachtig en vriendelijk zijn.

.

.

Dat gun ik mezelf !

.

.

.

There is a freedom about love, to be yourself in all expressions.